Móttaka nýrra Íslendinga

Þegar nemandi með annað móðurmál en íslensku kemur í skólann er upplýsinga aflað um hann, fyrri skólagöngu og námsstöðu. Fundur er boðaður með foreldrum, umsjónarkennara, nýbúakennara og deildarstjóra eða aðstoðarskólastjóra ásamt túlki ef þörf krefur.

Á þessum fundi er farið yfir þjónustu og stoðkerfi skólans, aðkoma Þjónustumiðstöðvar Breiðholts kynnt, settur niður grunnur að einstaklingsáætlun og samskiptaleiðir ákveðnar,  s.s. símatími, samskiptabækur eða fastir fundir. Nemandi sækir strax almenna tíma í sínum umsjónarbekk og tímafjöldi í námsveri nýbúa fer eftir aldri, námsstöðu og dvalartíma á Íslandi.

Nýbúakennari og umsjónarkennari skipuleggja síðan og aðlaga námsefni nemandans. Oftast er byggt á að nemandi þurfi grunn úr námsefni yngri bekkja. Í íslenskukennslu hjá nýbúakennara er lögð áhersla á orðaforða, málskilning, málnotkun, lesskilning, talmál o.s.frv. Unnið er með margvíslegt námsefni. Lögð er áhersla á góða samvinnu allra og góða líðan nemenda.

 

Prenta | Netfang