Skip to content

Á hverju vori fara fram kosningar til nemendaráðs.

Nemendur 7., 8. og 9. bekkjar kjósa þá fulltrúa sína sem sitja í nemendaráði í 8., 9. og 10. bekk á næsta skólaári.

Kosningarnar fara þannig fram að hver árgangur kýs ákveðinn fjölda fulltrúa úr sínum hópi og þurfa frambjóðendur að uppfylla ákveðin skilyrði sem stjórn nemendafélagsins ákveður og endurskoðar á hverju ári.

Kosningarnar fara fram sem líkast almennum kosningum í samfélaginu, kjörstað er komið upp í skólanum, með kjörklefum og kosningarnar eru leynilegar. Með þessu fá nemendur ákveðna þjálfun í framkvæmd lýðræðisins eins og það mun birtast þeim í framtíðinni.

Frambjóðendur mega auglýsa sig á göngum skólans vikuna fyrir kosningar og framboðsfundir eru haldnir þar sem þeim gefst kostur á að kynna sig og stefnumál sín.

Kosningarnar setja skemmtilegan brag á skólalífið og eru mikilvægur hluti af virku nemendalýðræði í Seljaskóla.

 

Lög

um kosningar til stjórnar nemendafélags Seljaskóla

1. gr.

Stjórn nemendafélags Seljaskóla kallast Nemendaráð.

2. gr.  Formannskjör

Formaður er kjörinn til eins árs af nemendum 8. og 9. bekkjar. Formaður situr í 10. bekk. Formannsefni eru einnig sjálfkrafa í framboði til fulltrúa 10. bekkjar.

3. gr.  Fulltrúakjör

Nemendaráð skipa auk formanns 8 kjörnir fulltrúar; 3 fulltrúar 10. bekkja, 3 fulltrúar 9. bekkja og 2 fulltrúar 8. bekkja. Fulltrúar hvers árgangs eru kjörnir til eins árs af nemendum viðkomandi árgangs.

4. gr.  Kjörgengi fulltrúa

Þeir frambjóðendur teljast kjörgengir sem ekki hafa framið 3. stigs agabrot á skólaárinu(á einnig við um uppsöfnuð 1. og 2. stigs brot) og hafa skólasóknareinkunn 8,5 eða hærri við lok framboðsfrestar. Frambjóðandi má hafa farið á punktasamning en þá má skólasóknareinkunn ekki hafa farið niður fyrir 7,0 á skólaárinu.

5. gr.  Kjörgengi formanns

Frambjóðendur til embættis formanns teljast kjörgengir sem ekki hafa framið 3. stigs agabrot á skólaárinu(á einnig við um uppsöfnuð 1. og 2. stigs brot) og hafa skólasóknareinkunn 8,5 eða hærri við lok framboðsfrestar. Formaður er kosinn úr hópi 9. bekkinga.

6. gr.  Tilkynning framboðs og framboðsfrestur

Framboð skulu tilkynnt á þar til gerðu eyðublaði og skilað til kjörstjórnar fyrir lok framboðsfrests. Framboðsfrestur skal renna út eigi síðar en tveim vikum fyrir kjördag. Eigi síðar en viku fyrir kjördag skal kjörstjórn birta samþykktan lista frambjóðenda.

7. gr.  Kjörstjórn

Kjörstjórn skipa skólastjóri, tveir félagsstarfskennarar, formaður og fulltrúar 10. bekkja í fráfarandi Nemendaráði. Helstu verkefni kjörstjórnar eru að annast almenna framkvæmd kosninga og skera úr um vafaatriði í kosningabaráttu.

8. gr.  Kosningabarátta

Eftirfarandi reglur gilda um kosningabaráttu:

  1. Skólareglur gilda.
  2. Kosningabarátta fer fram í skólanum, á skólatíma.
  3. Frambjóðandi þarf að fá fyrirfram samþykki kjörstjórnar fyrir öllum gjöfum til kjósenda.
  4. Kosningaáróður skal vera heiðarlegur, jákvæður og innan siðferðismarka.  Kjörstjórn áskilur sér rétt til að fjarlægja auglýsingar og annan áróður sem brýtur þessa reglu.
  5. Enginn áróður eða auglýsingar eru leyfilegar á kjörstað.
  6. Skólinn leggur ekki til pappír, plaköt eða annað efni.
  7. Frambjóðandi sem gerist brotlegur við þessar reglur fyrirgerir rétti sínum til framboðs
9. gr.  Framboðsfundir

Framboðsfundir eru fjórir, einn fyrir hvern árgang og einn fyrir formannsefni. Á framboðsfund formanna er boðið nemendum 8. og 9. bekkja (tilvonandi 9. og 10. bekkja). Framboðsfundir skulu fara fram eigi síðar en daginn fyrir kosningadag og skulu fara fram í hátíðasal skólans.

Á framboðsfundi fær hver frambjóðandi 5 mínútur til umráða. Kynningar skulu fara fram í stafrófsröð frambjóðenda. Glærur, myndbönd og annað kynningarefni er leyfilegt. Gjafir til kjósenda eru ekki leyfilegar á framboðsfundum.

10. gr.  Kjörseðlar

Kjörstjórn skal prenta kjörseðla með nöfnum kjörgengra frambjóðenda. Kjörseðlar skulu vera þrenns konar:

  1. Kjörseðill 7. bekkjar skal prentaður í sérstökum lit skal bera nöfn allra kjörgengra frambjóðenda til fulltrúa þess árgangs. Nemendur 7. bekkjar skulu merkja við tvö nöfn á árgangakjörseðli.
  2. Kjörseðill 8. bekkjar skal prentaður í sérstökum lit skal bera nöfn allra kjörgengra frambjóðenda til fulltrúa þess árgangs. Nemendur 8. bekkjar skulu merkja við tvö nöfn  fulltrúaefna á árgangakjörseðli og aðeins eitt nafn formannsefnis.
  3. Kjörseðill 9. bekkjar skal prentaður í sérstökum lit skal bera nöfn allra kjörgengra frambjóðenda til fulltrúa þess árgangs. Nemendur 9. bekkjar skulu merkja við þrjú nöfn fulltrúaefna á árgangakjörseðli og aðeins eitt nafn formannsefnis. Atkvæði formannsefna sem ekki hljóta kosningu til formanns skulu gilda sem atkvæði til fulltrúa 10. bekkjar.

Sé merkt við færri nöfn en talið er hér að ofan telst kjörseðill þrátt fyrir það gildur. Kjörseðlar teljast ógildir sé merkt við fleiri nöfn en talið er hér að ofan eða ef seðillinn er merktur eða notaður á annan hátt.

11. gr. Framkvæmd kosninga

Kosningar skulu fara fram í maímánuði ár hvert.

Kosningar skulu vera leynilegar. Koma skal upp kjördeildum í auðum stofum. Fjöldi kjördeilda fer eftir fjölda kjósenda og þörfum í hvert sinn. Tveir skýrt afmarkaðir kjörklefar skulu í hverri kjördeild.

Starfsmaður kjörstjórnar skal leiða bekkjardeildir á kjörstað. Kjósendum skal hleypt inn í kjördeild þannig að nægt rými og næði sé fyrir hendi.

Starfsmaður kjörstjórnar í kjördeild skal afhenda kjósendum viðeigandi kjörseðil og tveir starfsmenn kjörstjórnar í kjördeild skulu merkja við kjósendur í kjörskrá er þeir fá kjörseðil afhentan.

Atkvæði skulu brotin tvíbroti og skilað í þar til gerðan læstan kjörkassa í kjördeild. Kjörstjórn ásamt starfsmönnum telur atkvæði. Úrslit skulu kunngerð fyrir miðnætti á kjördag.

12. gr.  Atkvæðagreiðsla utan kjörstaðar

Kjósendur geta greitt atkvæði utan kjörstaðar á kjördag ef veikindi eða önnur lögleg forföll hamla komu þeirra á kjörstað. Kjörstjórn metur forföll og tekur við utankjörstaðaratkvæðum á þann hátt sem kjörstjórn telur hæfa hverju sinni.

13. gr.  Endurskoðun og gildistaka

Lög þessi skulu sæta endurskoðun árlega og vera kynnt skólastjórn og nemendum eigi síðar en mánuði fyrir kjördag. Lög þessi öðlast gildi er þau hafa verið birt á heimasíðu Seljaskóla.

 

Samþykkt á fundi stjórnar Nemendafélags Seljaskóla 22. mars 2010