Reglur um endurgreiðslu vegna óhappa nemenda

Hvenær gilda reglurnar:

Reglurnar gilda um börn í skipulögðu starfi á vegum Reykjavíkurborgar.

Reglurnar taka m.a. til grunnskólastarfs þ.e. starf sem fer fram á skólatíma á skólalóð og í

ferðum á vegum grunnskóla.

Greiðslunum er ætlað að standa undir hlutdeild foreldra/forráðamanna og eru þær greiddar án tillits til þess hvort tjónið verður rakið til sakar eða aðgæsluleysis starfsmanna eða búnaðar húsnæðis í eigu Reykjavíkurborgar.

Trygging samkvæmt reglunum víkur ef foreldrar/forráðamenn barns hafa í gildi á slysadegi sérstaka fjölskyldutryggingu sem tekur til tjónsins.

 

Greiðsla kostnaðar vegna komu á slysa- og bráðadeild

Reykjavíkurborg greiðir kostnað vegna flutnings barns með sjúkrabifreið og komugjald vegna

fyrstu heimsóknar á slysa- og bráðadeild, þegar barn verður fyrir slysi í skipulögðu starfi á

vegum Reykjavíkurborgar.

 

Kostnaður vegna tannviðgerða

Tannviðgerðir á börnum tilkomnar vegna slysa og tjóna barna eru endurgreiddar

foreldrum/forráðamönnum að hluta af Tryggingastofnun ríkisins.

Fjölskyldutryggingar tryggingafélaga greiða almennt einnig hluta af tannviðgerðum barna.

Það sem eftir stendur greiðir Reykjavíkurborg, þó ekki hærri upphæð en kr. 100.000,- vegna

einstaks slyss.

 

Heimild til að semja um frekari kostnaðarþátttöku vegna tannviðgerða

Heimilt er að semja um að kostnaðarþátttaka Reykjavíkurborgar, vegna tannviðgerða sem eru

afleiðing slyss í skipulögðu starfi, gildi í allt að þrjú ár eftir að grunnskóla lýkur. Samning

þennan skal gera eigi síðar en sex mánuðum eftir slysdag.

Komi fram mat frá tannsérfræðingi innan þriggja ára eftir að grunnskólagöngu lýkur um að

nauðsynlegt sé að tannviðgerðin fari fram síðar en fram kemur hér að framan, er

Reykjavíkurborg heimilt að semja um framlengingu gildistíma allt að tveimur árum.

 

Undantekningar

Reykjavíkurborg greiðir ekki samkvæmt reglum þessum reikninga vegna stoðtækja. Tjón á

eignum/munum, s.s. fatnaði, gleraugum o.þ.h. skal ekki greiða nema það verði rakið til

mistaka starfsmanna Reykjavíkurborgar eða vegna vanbúnaðar húsnæðis þar sem skipulagt

starf fer fram.

 

Afgreiðsla mála

Kröfu um greiðslu á grundvelli reglnanna skal beint til fjármálastjóra viðkomandi sviðs. Með

kröfunni skal fylgja frumrit greiðslukvittana frá Tryggingastofnun ríkisins og tryggingafélagi

viðkomandi foreldra/forráðamanna.

Reykjavíkurborg getur farið fram á að foreldrar/ forráðamenn afhendi frekari gögn sem

nauðsynleg teljast til að hægt sé að taka ákvörðun um hvort til staðar sé réttur til

endurgreiðslu. Embætti borgarlögmanns skal vera til ráðgjafar og taka lokaákvarðanir í

ágreiningsmálum sem upp koma.

 

Smellið hér til að hlaða niður reglum um endurgreiðslu vegna óhappa nemenda á .pdf formi.

Prenta | Netfang