Skip to content

Foreldrasamstarf

Velferð barna og farsæl námsframvinda byggist ekki síst á því að foreldrar styðji við skólagöngu barna sinna og gæti hagsmuna þeirra í hvívetna, eigi gott samstarf við skóla, veiti skólanum viðeigandi upplýsingar og taki þátt í námi barna sinna og foreldrastarfi frá upphafi til loka grunnskóla. Upplýsingagjöf milli heimila og skóla og samráð kennara og foreldra um nám og kennslu er mikilvæg forsenda fyrir árangursríku skólastarfi. Skólar bera ábyrgð á að slíkt samstarf komist á og því sé viðhaldið alla skólagöngu barnsins. Virk hlutdeild og þátttaka foreldra í námi og starfi barna sinna er forsenda þess að foreldrar geti axlað þá ábyrgð sem þeir bera á farsælu uppeldi og menntun barna sinna.

Kannanir á vegum skóla og frístundasviðs Reykjavíkurborgar hafa sýnt að samskipti kennara og foreldra ganga í flestum tilfellum mjög vel. SFS hefur  í samstarfi við Samfok búið til viðmið um samskipti foreldra og skóla.

Heimili og skóli  landssamtök foreldra hafa gefið út margvísleg efni um foreldrasamstarf á öllum skólastigum.

Einnig má finna ýmislegt efni hjá Samanhópnum þ.á.m. útivistareglur barna og unglinga.